consultation

Najczęściej zadawane pytania – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Co to jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?

Studium jest strategią, która przedstawia wizję rozwoju gminy poprzez wskazanie kierunków kształtowania polityki przestrzennej. Stworzone jest w oparciu o przyszłe plany władz gminy oraz wnioski mieszkańców. Opracowanie obejmuje całą gminę. Oprócz kierunków zagospodarowania przestrzennego, studium zawiera również informację o aktualnym stanie obszaru gminy, czyli uwarunkowaniach społeczno – ekonomicznych, przyrodniczych, kulturowych, środowiska rolniczego i leśnego oraz komunikacyjnych.

Kiedy potrzebna jest zmiana Studium Zagospodarowania?

Czasami nie można uzyskać decyzji o warunkach zabudowy, a jedynym rozwiązaniem jest plan miejscowy. Jeśli w Studium nasza działka jest na przykład lasem lub rolą to konieczna jest najpierw zmiana Studium, a później uchwalenie planu miejscowego.

Dlaczego warto zgłosić zmiany do Studium Zagospodarowania?

Studium sporządza się dla całego obszaru leżącego w granicach danej gminy. Zmiana Studium może trwać od kilkunastu miesięcy do nawet kilku lat. Procedura jest więc czasochłonna i stosunkowo kosztowna. Sporządzania zmiany Studium dokonuje się więc raz na kilka – kilkanaście lat. Warto zatem dobrze zastanowić się nad przeznaczeniem swoich nieruchomości, bo na kolejne zmiany być może trzeba będzie długo czekać.

Dlaczego warto przyjść na spotkanie informacyjne?

Konsultacje mają na celu ułatwienie mieszkańcom składania wniosków do zmiany Studium. Na spotkaniach będzie można sprawdzić przeznaczenie swoich nieruchomości, skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosku i sprawdzić jakie przeznaczenie mogą mieć poszczególne działki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2024: Konsultacje społeczne | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress